Úvod

  • Vedení účetnictví
  • Zpracování podnikatelských záměrů při žádosti o úvěr
  • Zprostředkování auditu, daňového poradenství
  • Likvidace obchodních společností
  • Výroba a distribuce vánočních a novoročních přání